titul
3D modely Fluorescence Zoomify

3D modely

Stránka představuje 3D modely některých mineralogických ukázek, které si je možné prohlédnout buď ve formě animací, nebo ve formě tzv. anaglyfů, umožňujících stereoskopický vjem při pozorování speciálními barevnými 3D brýlemi.

NATRODUFRENIT - Čížová u Písku
Poměrně řídký fosforečnan železa v kulovitých agregátech s radiálně vláknitou stavbou, patrnou na odlomených plochách. Vzorek pochází z výzkumu muzea na lokalitě vzácných, vanadem bohatých fosfátů v grafitických kvarcitech u Čížové u Písku, krátkodobě odkryté v r. 1998.

animace

natrodufrenit Čížová animace

anaglyf - rozlišení 1024x768

natrodufrenit Čížová anaglyf

anaglyf- rozlišení 640x480

natrodufrenit Čížová anaglyf

GRANÁT - Údraž, lom U Údražského obrázku
Ukázka dokonale vyvinutého krystalu granátu (spessartin-almandinu) v aplitické partii pegmatitu z živcového lomu U Údražského obrázku v Píseckých horách.

animace

granát Údraž animace

anaglyf - rozlišení 1024x768

granát Údraž anaglyf

anaglyf- rozlišení 640x480

granát Údraž anaglyf

CHALCEDON - Jickovice
Ledvinité agregáty žlutohnědého chalcedonu v dutině žilného křemene z Jickovic.

animace

chalcedon Jickovice animace

anaglyf - rozlišení 1024x768

chalcedon Jickovice anaglyf

anaglyf- rozlišení 640x480

chalcedon Jickovice anaglyf

PYRIT - Předbořice, uranový důl
Krychlové krystaly pyritu, které narůstají na drúzu křemene, na povrchu oranžově zbarveného oxidy železa.

animace

pyrit Předbořice animace

anaglyf - rozlišení 1024x768

pyrit Předbořice anaglyf

anaglyf- rozlišení 640x480

pyrit Předbořice anaglyf

TODOROKIT - grafitový důl Český Krumlov
Kulovité agregáty todorokitu, zřídka nalézaného oxidu manganu, pocházející z dolu na grafitovém ložisku Městský vrch v Českém Krumlově.

animace

todorokit Český Krumlov animace

anaglyf - rozlišení 1024x768

todorokit Český Krumlov anaglyf

anaglyf- rozlišení 640x480

todorokit Český Krumlov anaglyf

VANADINIT - Mibladen, Maroko
Drúza hexagonálních tabulkovitých krystalů vanadinitu na stěně trhliny ve vápenci, vzorek z mineralogické expedice do Maroka (1995).

animace

vanadinit Maroko animace

anaglyf - rozlišení 1024x768

vanadinit Maroko anaglyf

anaglyf- rozlišení 640x480

vanadinit Maroko anaglyf

VARISCIT - Čížová u Písku
Vzácný fosfát hliníku v modrozelených ledvinitých agregátech s dobře patrnou koncentricky zonální stavbou, vytvořených na foliační ploše v grafitickém kvarcitu. Vzorek pochází z výzkumu muzea na lokalitě vzácných, vanadem bohatých fosfátů u Čížové u Písku, krátkodobě odkryté v r. 1998.

animace

variscit Čížová u Písku animace

anaglyf - rozlišení 1024x768

variscit Čížová u Písku anaglyf

anaglyf- rozlišení 640x480

variscit Čížová u Písku anaglyf

VARISCIT - Čížová u Písku
Vzácný fosfát hliníku v modrozelených ledvinitých agregátech na foliační ploše v grafitickém kvarcitu. Vzorek pochází z výzkumu muzea na lokalitě vzácných, vanadem bohatých fosfátů u Čížové u Písku, krátkodobě odkryté v r. 1998.

animace

variscit Čížová u Písku animace

anaglyf - rozlišení 1024x768

variscit Čížová u Písku anaglyf

anaglyf- rozlišení 640x480

variscit Čížová u Písku anaglyf

VLTAVÍN - Dolní Chrášťany
Ukázka hluboké žlábkovité skulptace na povrchu lahvově zeleného vltavínu z Dolních Chrášťan.

animace

vltavín žlábkovitá skulptace animace

anaglyf - rozlišení 1024x768

vltavín žlábkovitá skulptace anaglyf

anaglyf- rozlišení 640x480

vltavín žlábkovitá skulptace anaglyf

VLTAVÍN - Protivín
Ukázka jemné jamkovité skulptace na povrchu vltavínu světle zelené barvy z Protivína.

animace

vltavín jamkovitá skulptace animace

anaglyf - rozlišení 1024x768

vltavín jamkovitá skulptace anaglyf

anaglyf- rozlišení 640x480

vltavín jamkovitá skulptace anaglyf

VLTAVÍN - Protivín
Ukázka jemné srpkovité skulptace na povrchu vltavínu světle zelené barvy z Protivína.

animace

vltavín srpkovitá skulptace animace

anaglyf - rozlišení 1024x768

vltavín srpkovitá skulptace anaglyf

anaglyf- rozlišení 640x480

vltavín srpkovitá skulptace anaglyf

ZLATO - Zinggenstock, Bernské Alpy, Švýcarsko
Zlato v nedokonale krystalově omezeném agregátu, narůstajícím na limonitizovaný povrch krystalu pyritu. Vzácná ukázka výskytu zlata v alpské paragenezi, poprvé zjištěná (A. Červený) na významné historické lokalitě alpských žil na Zinggenstocku ve švýcarských Alpách při mineralogické expedici muzea v r. 2008.

animace

Gold Zinggenstock animace

anaglyf - rozlišení 1024x768

zlato Zinggenstock anaglyf

anaglyf- rozlišení 640x480

zlato Zinggenstock anaglyf

ZLATO - Zinggenstock, Bernské Alpy, Švýcarsko
Krystal zlata, narůstající na limonitizovaný povrch krystalu pyritu. Vzácná ukázka výskytu zlata v alpské paragenezi, poprvé zjištěná (A. Červený) na významné historické lokalitě alpských žil na Zinggenstocku ve švýcarských Alpách při mineralogické expedici muzea v r. 2008.

animace

Gold Zinggenstock animace

anaglyf - rozlišení 1024x768

zlato Zinggenstock anaglyf

anaglyf- rozlišení 640x480

zlato Zinggenstock anaglyf

ZLATO - Zinggenstock, Bernské Alpy, Švýcarsko
Dokonale vyvinuté krystaly zlata, narůstající na limonitizovaný povrch krystalu pyritu. Vzácná ukázka výskytu zlata v alpské paragenezi, poprvé zjištěná (A. Červený) na významné historické lokalitě alpských žil na Zinggenstocku ve švýcarských Alpách při mineralogické expedici muzea v r. 2008.

animace

Gold Zinggenstock animace

anaglyf - rozlišení 1024x768

zlato Zinggenstock anaglyf

anaglyf- rozlišení 640x480

zlato Zinggenstock anaglyf

Poznámky

K ovládání animací 3D modelů slouží ovládací prvky, umístěné pod oknem animace. Umožňují spuštění a zastavení animace, volbu její rychlosti a volbu jednotlivých snímků. K prohlížení animací je doporučeno minimální rozlišení monitoru 1024x768 pixelů.

Pro pozorování anaglyfů jsou zapotřebí speciální 3D brýle s červeným a azurovým filtrem, které je možné zakoupit ve specializovanýcj obchodech. Nejlepší prostorový vjem vzniká při pozorování obrázků z větší vzdálenosti od monitoru. V závislosti na rozlišení monitoru je anaglyfy možné prohlížet ve dvou rozlišeních - 640x480 pixelů nebo 1024x768 pixelů. U anaglyfů dochází z jejich principu k výraznému zkreslení barev.

© 2009-2022 Prácheňské muzeum v Písku