PYRIT - Předbořice, uranový důl
šířka 3D modelu 15 mm, sbírka Prácheňského muzea v Písku
pyrit