titul
3D modely Fluorescence Zoomify

Zoomify

Stránka nabízí detailní prohlídku některých mineralogických a petrografických ukázek prostřednictvím technologie Zoomify, která umožňuje uživateli volitelně zvětšovat snímek a zvětšeným výřezem se v obrázku libovolně pohybovat.

achátový křemen
Velká u Milevska, vrch Chlum

achátový křemen Velká u Milevska

granátický pyroxenit
Mříč u Křemže

granátický pyroxenit Mříč

granátit
Vítkov u Štěkně

granátit Vítkov

křemenná žilovina
Předbořice, uranový důl

křemenná žilovina Předbořice

serpentinit
Lhenice

serpentinit Lhenice

symplesit
Písek, lom Kamenné doly

symplesit Kamenné doly u Písku

variscit
Čížová u Písku

variscit Čížová u Písku

wavellit
Čížová u Písku

wavellit Čížová u Písku

zlato
Křepice u Vodňan

zlato Křepice u Vodňan

Poznámky

Pro fungování aplikace Zoomify je třeba mít v internetovém prohlížeči nainstalovaný doplněk Adobe Flash Player. Pomocí ovládacích prvků v liště podél spodního okraje okna aplikace lze ovládat zoom, pohybovat výřezem ve směru šipek a vrátit zobrazení do výchozího stavu. Po obrázku se lze také pohybovat tažením se stisknutým levým tlačítkem myši v hlavním okně aplikace nebo v malém náhledovém okně v levém horním rohu hlavního okna, kolečkem myši lze ovládat zoom. Ovládání je možné i klávesnicí – klávesy se šipkami pro pohyb po obrázku, Shift pro přiblížení, Ctrl pro oddálení, Alt pro návrat zobrazení do výchozího stavu.

© 2009-2022 Prácheňské muzeum v Písku