titul

Úvod

Vážení návštěvníci, vítejte na Geologických stránkách Prácheňského muzea v Písku, jejichž hlavním účelem je zpřístupnit všem zájemcům podrobné informace o sbírkových předmětech z oborů mineralogie a petrografie v geologických sbírkách (přesněji podsbírkách), které má Prácheňské muzeum ve své správě.

Jak je u muzejních sbírek obvyklé, i v píseckém muzeu je jen malá část ukázek minerálů a hornin veřejnosti prezentována formou stálé expozice. Naprostá většina sbírkových vzorků je uložena v depozitáři, kde je zajištěna jejich ochrana a trvalé uchování. Slouží především k vědeckým a studijním účelům, příp. jsou občas v menší míře využívány ke krátkodobým výstavám, a zůstávají proto běžným návštěvníkům skryty. Tyto stránky si kladou za cíl uvedenou skutečnost napravit, a to zejména formou zveřejnění on-line katalogů sbírkových vzorků a k nim příslušných lokalit, včetně bohaté fotodokumentace (část "Vzorky a lokality").

Informace o řadě mineralogických a petrografických ukázek a lokalitách jejich výskytu, které jsou v katalozích sbírek uveřejněné, nejsou často jinde publikovány, a stránky tak slouží i jako základní informační zdroj nahrazující různé nálezové, popisné apod. zprávy. Stránky tak plní i funkci on-line přehledu topografické mineralogie především pro oblast Písecka a Prácheňska (jižní a jihozápadní Čechy).

Vedle sbírkových katalogů si je na stránkách možné prohlédnout fotogalerii s vybranými fotografiemi minerálů, vizualizace s prezentací některých mineralogických ukázek formou technologie Zoomify a trojrozměrných modelů a také je zde možné získat bližší informace o mineralogických burzách, které Prácheňské muzeum pořádá.

slideshowslideshow
slideshowslideshow

Důležité aktualizace


© 2009-2022 Prácheňské muzeum v Písku