Vzor citace v tištěných dokumentech (podle ČSN ISO 690-2):

CÍCHA, J.1 Geologické stránky Prácheňského muzea v Písku [online].2 Písek: Prácheňské muzeum v Písku,3 c2009,4 poslední aktualizace 25.9.20095 [cit. 2009-11-25].6 URL: <http://geo.prachenskemuzeum.cz>.7

Vysvětlivky: 1 – autor, 2 - název stránek (kurzívou), 3 - místo vydání a vydavatel, 4 - datum publikování podle data copyrightu, 5 – datum poslední aktualizace (uvedený na úvodní stránce), 6 - datum citace, 7 – URL adresa stránek.


Vzor html kódu hyperlinkového odkazu na stránky v elektronických dokumentech:

Zdroj: <a href="http://geo.prachenskemuzeum.cz">Geologické stránky Prácheňského muzea v Písku</a>