titul
3D modely Fluorescence Zoomify

Fluorescence (fotoluminiscence)

V této části je demonstrována fluorescence některých minerálů v krátkovlnném (254 nm) ultrafialovém záření. K demonstraci je využito postupných přechodů mezi snímkem pořízeným ve viditelném světle a snímkem pod UV zářením, které umožňující názorné sledování fluorescenčních jevů.

Fluorescence (nebo též fotoluminiscence) je jedním z druhů luminiscence a označuje se tak schopnost některých látek emitovat druhotné záření ve viditelné části spektra, které je vybuzené účinkem pro lidské oko neviditelného primárního záření. Nejčastější a nejintenzivnější fluorescence je u minerálů pozorovatelná zejména v krátkovlnném UV záření. Jen pro velmi malý počet minerálů je fluorescence specifickou, pevně danou vlastností - typickým příkladem je scheelit vždy s velmi silnou světle modrou fluorescencí, a protože je scheelit významnou wolframovou rudou, je využití fluorescence jednou z nejdůježitějších metod při jeho vyhledávání. U větší části minerálních druhů, které mohou fluorescenci vykazovat, se fluorescence objevuje jen u některých vzorků z některých lokalit, a u stejného minerálu může být i různých barev. Přesto je sledování fluorescence důležitou pomocnou metodou při identifikaci minerálů, umožňuje snadné odlišení jejich jinak ve viditelném světle nenápadných zrn a může ukazovat i na jejich chemické složení a příměsi.

autunit
Předbořice, uranový důl

autunit, uranový důl Předbořice

hyalit
Čížová u Písku

hyalit, Čížová u Písku

kalcit
Krty, vápencový lom

kalcit, kamenolom Krty

kalcit
Předbořice, uranový důl

kalcit, uranový důl Předbořice

kalcit
Újezd u Kasejovic, šachta

kalcit, šachta Újezd u Kasejovic

kalcit
Vrančice u Milína, důl

kalcit, důl Vrančice u Příbrami

opál
Kovářov, uranový důl

opál, uranová šachta Kovářov

scheelit
Písek, lom Kamenné doly

scheelit, lom Kamenné doly Písek

scheelit
Písek, lom Kamenné doly

scheelit, lom Kamenné doly Písek

scheelit
Kašperské Hory, štola Naděje

scheelit, Kašperské Hory - štola Naděje

scheelit
Kašperské Hory, štola Naděje

scheelit, Kašperské Hory - štola Naděje

scheelit
Malý Bor u Horažďovic, Vrbík

scheelit - Malý Bor u Horažďovic, Vrbík

silicifikované dřevo
Suchdol nad Lužnicí

silicifikované dřevo, Suchdol n. Lužnicí

smithsonit, kalcit
Vrančice u Milína, důl

smithsonit, důl Vrančice u Příbrami

zirkon, apatit
Plešovice, kamenolom

zirkon + apatit, kamenolom Plešovice

Poznámky

Pozor - grafické efekty v obrázcích jsou podporovány pouze webovým prohlížečem Internet Explorer. U ostatních prohlížečů je možné sledovat pouze jednoduché střídání snímků. Po otevření okna s obrázkem je třeba chvíli vyčkat, než dojde k aktivaci skriptu.

© 2009-2022 Prácheňské muzeum v Písku