titul

Odkazy

Geologické podsbírky Prácheňského muzea v Písku
Muzea, veřejné sbírky a expozice
Ústavy, instituce, vysoké školy, profesní sdružení
Časopisy a bibliografie
Databáze
Další informační a studijní zdroje
Klubové, sběratelské a osobní stránky
Mapové servery

Geologické podsbírky Prácheňského muzea v Písku

Odkazy na weby Prácheňského muzea v Písku a Centrální evidence sbírek muzejní povahy Ministerstva kultury ČR se vztahem ke geologickým podsbírkám Prácheňského muzea:

nahoru

Muzea, veřejné sbírky a expozice

Výběr odkazů na stránky s internetovou prezentací muzejních pracovišť, veřejných geologických expozic a sbírek:

nahoru

Ústavy, instituce, vysoké školy, profesní sdružení

nahoru

Časopisy a bibliografie

nahoru

Databáze

 • Mineralogy Database - obsáhlá databáze minerálů včetně jejich podrobných charakteristik, interaktivní 3D modely krystalů a krystalových struktur, odkazy na další externí zdroje (angl.)
 • Mindat - rozsáhlý sběratelský portál s celosvětovou databází minerálů a lokalit, množství uživatelských fotogalerií aj. (angl.)
 • Mineralienatlas - německá obdoba Mindatu (něm., angl.)
 • Rockhound.cz - česká sběratelská databáze fotografií minerálů a lokalit
 • Významné geologické lokality - databáze lokalit představujících různorodé geologické jevy, významné výskyty hornin, minerálů a zkamenělin, na serveru ČGS
 • Dekorační kameny - databáze na serveru ČGS s informacemi o vlastnostech dekoračních hornin, současného stavu lokalit jejich těžby a způsobu použití
 • JESO (Jednotná evidence speleologických objektů) - databáze krasových a pseudokrasových jevů na území ČR, pro běžné uživatele jen omezený přístup

nahoru

Další informační a studijní zdroje

nahoru

Klubové, sběratelské a osobní stránky

nahoru

Mapové servery

 • GeoINFO - mapový server ČGS, geologická mapa ČR s různými mapovými vrstvami (správní členění, geologické lokality, dekorační kameny aj.)
 • Geologické mapy ČR - mapový server ČGS, statické výřezy map podle územně správního členění
 • Geologická mapa ČR 1 : 25 000 - mapový server ČGS, nejpodrobnější geologické mapy, kvalitní a rychlá aplikace, zatím zpacována jen malá území
 • Mapový server ČGS - Geofondu - např. báňské mapy, oznámená důlní díla, dobývací prostory, ložiska, chráněná ložisková území aj.
 • Národní geoportál Inspire - Geologická mapa ČR na národním geoportálu Inspire, velké množství nejrůznějších vrstev a tematických map
 • OneGeology Portal - mezinárodní projekt on-line geologické mapy světa (angl.)

nahoru

© 2009-2022 Prácheňské muzeum v Písku