Katalog: Regionální geologická sbírka


Inventární čísloMinerálHorninaLokalitaParagenezeKatastrOkresKraj 
G 1479 _CZE3PI G adulár   Písek, pegmatit. lom Havírky pegmatity granitické Písek Písek Jihočeský G-01479-_-1.jpg
G 923 _CZE3PI G aktinolit   Nemějice, lom Na Kopci vápenatosilikátové horniny Nemějice Písek Jihočeský G-00923-_-1.jpg
G 1419 _CZE3PI G aktinolit   Písek, lom Kamenné doly skarny a skarnoidy Písek Písek Jihočeský G-01419-_-1.jpg
G 1329 aCZE3PI G aktinolit   Předbořice, uranové ložisko kontaktně metamorfované horniny Zahořany Písek Jihočeský G-01329-a-1.jpg
G 1329 bCZE3PI G aktinolit   Předbořice, uranové ložisko kontaktně metamorfované horniny Zahořany Písek Jihočeský G-01329-b-1.jpg
G 1008 _CZE3PI G albit   Chvalovice, Li-pegmatit pegmatity komplexní, lithné Chvalovice u Netolic Prachatice Jihočeský G-01008-_-1.jpg
G 889 _CZE3PI G albit   Písek, pegmatit Ptáčkovna pegmatity komplexní, lithné Písek Písek Jihočeský G-00889-_-1.jpg
G 1477 _CZE3PI G albit   Písek, pegmatit. lom Havírky pegmatity granitické Písek Písek Jihočeský G-01477-_-1.jpg
G 1478 _CZE3PI G albit   Písek, pegmatit. lom Havírky pegmatity granitické Písek Písek Jihočeský G-01478-_-1.jpg
G 1375 _CZE3PI G albit   Údraž, lom U Údražského obrázku pegmatity granitické Údraž Písek Jihočeský G-01375-_-2.jpg