Katalog: Regionální geologická sbírka


Inventární čísloMinerálHorninaLokalitaParagenezeKatastrOkresKraj 
G 880 _CZE3PI G   vltavín Protivín, Blanice tektity Protivín Písek Jihočeský G-00880-_-1.jpg
G 895 aCZE3PI G   nodule turmalinická Protivín, lom Na Libochově vyvřelé horniny žilné Protivín Písek Jihočeský
G 895 bCZE3PI G   nodule turmalinická Protivín, lom Na Libochově vyvřelé horniny žilné Protivín Písek Jihočeský
G 895 cCZE3PI G   nodule turmalinická Protivín, lom Na Libochově vyvřelé horniny žilné Protivín Písek Jihočeský G-00895-c-1.jpg
G 895 dCZE3PI G   nodule turmalinická Protivín, lom Na Libochově vyvřelé horniny žilné Protivín Písek Jihočeský G-00895-d-1.jpg
G 895 eCZE3PI G   nodule turmalinická Protivín, lom Na Libochově vyvřelé horniny žilné Protivín Písek Jihočeský G-00895-e-1.jpg
G 906 _CZE3PI G   granodiorit Velká, šachta u Sv. Jana vyvřelé horniny hlubinné Velká u Milevska Písek Jihočeský G-00906-_-1.jpg
G 908 _CZE3PI G   rašelina Dědovice, háj. Doupata usazené horniny organogenního původu Dědovice Písek Jihočeský
G 909 _CZE3PI G   hlína deluviální Písek, hliniště Pod Rozhlednou usazené horniny klastického původu Písek Písek Jihočeský
G 910 aCZE3PI G   diatomit (křemelina) Písek, hliniště Pod Rozhlednou usazené horniny organogenního původu Písek Písek Jihočeský G-00910-a-1.jpg