Katalog: Regionální geologická sbírka


Inventární číslo G 1394 aCZE3PI G
Minerál 
Horninaortorula biotitická
LokalitaKostelec nad Vltavou
KatastrKostelec nad Vltavou
OkresPísek
KrajJihočeský
Počet1
Rozměryd=120 mm; s=85 mm; v=45 mm;
Hmotnost 
Tvarformát
Zrnitoststředně zrnitý
Barvažlutošedá
Regionsedlčansko-krásnohorský ostrov
Stratigrafiesvrchní devon
Litostratigrafiestarosedelské ortoruly
Paragenezekontaktně metamorfované horniny
PopisStředně zrnitá až hrubozrnná, žlutošedá, místy narůžovělá usměrněná biotitická ortorula s tmavými shluky biotitu, kataklastické struktury s drceným křemenem, akcesoricky vtroušený pyrhotin.
Sbíral (získáno od)Cícha Jaroslav
Datum sběru2001
ZpracovalCícha Jaroslav
Datum zpracování16.9.2010
Poznámka